יואב בן-דור

בעל תואר שני בחינוך ותואר ראשון בחינוך ואומנויות, למד צילום ואומנות ב"מדרשה למורים לאומנות". בתחילת דרכו המקצועית עבד כצלם וכמעצב גרפי עצמאי. במסגרת זאת צילם לקמפיינים מסחריים צילומי מוצרים, מזון וארכיטקטורה.
בשנים 1980-2000 עבד כמורה וכראש המגמה לצילום בביה"ס לאומנויות "ויצו צרפת". בתקופה זאת פיתח תכוניות לימודים בצילום תוך התאמה להתפתחות הטכנולוגית המואצת. בשנים בהם שימש כראש המגמה, המגמה שלשה את מספר תלמידיה וצלמים מפורסמים רבים השתלבו במערך ההוראה.
החל משנת 2000 משמש כמורה לצילום סטודיו ב"מכללה לצילום" בקריית אונו.
במקביל במהלך השנים לימד במסגרות לא פורמליות רבות מהמפורסמות: "ביה"ס לצילום מוסררה", "המדרשה לצילום גיאוגרפי" ו"קמרה אובסקורה".
העיסוק בהוראת מקצועות הצילום מחייב שליטה מוחלטת במדיה והתעדכנות מתמדת בכל החידושים הטכנולוגיים ושומר אותו רענן ומרתק מבחינה מקצועית.

שם הקורס רמה כתוביות
יסודות הצילום בסטודיו יסודות הצילום בסטודיו כולם