ידע גדול בכסף קטן
שדרג את עצמך או העסק שלך, בזמן ובקצב שמתאים לך.
1 2 3
קבל גישה בלתי מוגבלת
לכל התכנים באתר, עכשיו.
 • מחיר מנוי
 • גישה בלתי מוגבלת לכל התכנים באתר ("צפה כפי יכולתך")
 • גישה לכל קבצי התרגול הייחודיים, לתרגל תוך כדי הדרכה
 • מנוי משפחתי שנתי בסיסי
 • 1,990 לשנה 12 x ₪166
 • בחר מסלול
 • הכי פופולרי
 • מנוי משפחתי שנתי מורחב
 • 2,990 לשנה 12 x ₪249
 • בחר מסלול
 • המשתלם ביותר
ssl

אתר זה מאובטח בטכנולוגיית SSL