ידע גדול בכסף קטן
שדרג את עצמך או העסק שלך, בזמן ובקצב שמתאים לך.
1 2 3
קבל גישה בלתי מוגבלת
לכל התכנים באתר, עכשיו.
  • מחיר מנוי
  • גישה בלתי מוגבלת לכל התכנים באתר ("צפה כפי יכולתך")
  • גישה לכל קבצי התרגול הייחודיים, לתרגל תוך כדי הדרכה
  • מנוי משפחתי שנתי בסיסי
  • 1,990 לשנה 12 x ₪166
  • בחר מסלול
  • מנוי משפחתי שנתי מורחב
  • 2,990 לשנה 12 x ₪249
  • בחר מסלול
ssl

אתר זה מאובטח בטכנולוגיית SSL