ידע גדול בכסף קטן
שדרג את עצמך או העסק שלך, בזמן ובקצב שמתאים לך.
1 2 3
קבל גישה בלתי מוגבלת
לכל התכנים באתר, עכשיו.
  • מחיר מנוי
  • גישה בלתי מוגבלת לכל התכנים באתר ("צפה כפי יכולתך")
  • גישה לכל קבצי התרגול הייחודיים, לתרגל תוך כדי הדרכה
  • שנת לימודים ללא תרגול
  • 2,490 לשנה 12 x ₪208
  • בחר מסלול
  • שנת לימודים כולל תרגול
  • 2,990 לשנה 12 x ₪249
  • בחר מסלול
ssl

אתר זה מאובטח בטכנולוגיית SSL